Eğitim ve Öğretim

Yaz Okulu Nedir ?

Üniversitemizde yaz öğretimi ile öğrencilerimizin Üniversitenin eğitim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak bu yolla Üniversitede eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini devamlı kılmak, öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları, şartlı başarılı oldukları, alamadıkları dersler için imkan sağlamak, başarılı öğrencilerin üst yarıyıllardan ders almalarını sağlamak, ayrıca güz ve bahar yarıyıllarında okutulan derslerdeki yığılmaları önlemek ve diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencileri, Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından misafir öğrenci statüsünde yararlandırmak amacıyla yapılmaktadır. 

Çift Anadal Programı (ÇAP) Nedir?

Bir lisans programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içerisinde başka bir bölümde veya başka bir fakültede istedikleri herhangi bir bölümde, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlayan programa “Çift Anadal Programı” adı veriliyor. 

Bayburt Üniversitesi’nde önlisans programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasındaki çift anadal yapılabilmektedir. 

Yandal Programı (YAP) Nedir?

Yandal Programı, üniversitenin bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, başka bir lisans programında belirli bir alanda bilgi sahibi olmasına imkân sağlamak amacıyla oluşturulan sertifika programını ifade eder. Yandal programını tamamlayan öğrenci sertifika almaya hak kazanır.

Bayburt Üniversitesi’nde lisans programları ile önlisans veya diğer lisans programları arasında yandal yapılabilmektedir.