Kulüpler ve Topluluklar

Öğrenci Toplulukları Sayısı: 30 

Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 20 

Spor takımı Sayısı: 9 

Kampüs içi bilimsel toplantı ve kültürel etkinlik sayısı (“Bir önceki akademik yıl için”): 80 

Üniversite bünyesinde gerçekleşen bilimsel etkinlikler (Son 2 yıl içerisinde): 61